Home
De vereniging
Bestuur
Home
Lid worden
Home
Club competities
De standen
Club competities
ALBOREWA
De sponsoren
Agenda
Lid worden


Senioren Biljart Club  "Onder Ons"

Advertenties

Lid worden

Advertenties


 Van Noort Bedrijven B.V.

 Coenecoop 449, Waddinxveen

 Tel. 0182-616166

 Internet: www.vannoort.nl

 Email: info@vannoort.nl


Interesse in deze gezellige vereniging? Kom eerst eens langs op een van onze clubdagen.

Als lid kunnen worden toegelaten:

  • Personen die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt.
  • Personen die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en op enigerlei wijze arbeidsongeschikt zijn verklaard.


De rechten en plichten van de leden worden bij huishoudelijk reglement nader vastgesteld.

Indien noodzakelijk is het bestuur bevoegd een wachtlijst aan te leggen van kandidaat leden. Er zal echter naar worden gestreefd deze lijst zo kort mogelijk te doen zijn.

De aanmelding tot het lidmaatschap geschiedt bij de secretaris.

Het bestuur beslist over de toelating waarbij tevens de datum van ingang van het lidmaatschap wordt bepaald.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

Iedere woensdag aanwezig
op de Groensvoorde van
9.00 tot 17.45 uur.

Restaurant Easy Dinner

Nesse 18 Waddinxveen

Tel.: 0182 649840

info@easy-dinner.nl

Waddinxveen, 2015 © Senioren biljartclub Onder Ons